فرهنگ

Shengxin ماموریت

قوی هیکل مردم، کمک چین جوانسازی

Shengxin چشم انداز

بر اساس دستگاه های ورزشی، پیگیری تمام اطراف قهرمان

Shengxin هسته ارزش

صداقت و فضیلت هستند که بر اساس، نوآوری موتور

Shengxin روح

متحد و همکاری، حاضر به به این مسئولیت شود

Shengxin فلسفه کسب و کار

ساخت محصولات رقابتی، خدمت به مردم

Shengxin اصل کیفیت

دقیق و ایمنی آگاه، تضمین موفقیت کامل


WhatsApp Online Chat !