فرهنګ

Shengxin ماموریت

قوي خلک Physique، مرسته چین ښیرازه

Shengxin ویژن

پر بنسټ لوبې دستګاه، تعقيب ټول-شاوخوا اتل

Shengxin اصلي ارزښت

صداقت او د دیندارۍ آیا پر بنسټ، نوښت او آیا د انجن

Shengxin روح القدس

موټی او همکاري وي، غواړي په غاړه واخلي

Shengxin سوداګرۍ فلسفه

رقابتي محصوالتو تولید، خدمت د عامه

Shengxin کیفیت د اصل

د پرانټرنېټ او خوندیتوب او-په پوهيدو سره، د تضمين بشپړ برياليتوب


WhatsApp Online Chat !