கலாச்சாரம்

Shengxin மிஷன்

வலுவான மக்கள் உடலமைப்பு, சீனா ரெஜுவனேசன் அசிஸ்ட்

Shengxin விஷன்

அடிப்படையில் விளையாட்டு சாதனங்கள் அன்று பர்சூட் எல்லாத்திக்கும் சாம்பியன்

Shengxin கோர் மதிப்பு

நேர்மையும் & நல்லொழுக்கம் அடிப்படை வேண்டுமா, கண்டுபிடிப்பு எஞ்சின் ஆகும்

Shengxin ஆவியின்

ஒன்றுபட மேலும், அப் எடுத்து பொறுப்பு தயாராக இருங்கள் ஒத்துழைப்பு

Shengxin வணிகம் தத்துவம்

, போட்டி தயாரிப்புகள் உற்பத்தி பொது பரிமாறவும்

Shengxin தர தத்துவம்

உன்னிப்பாக & பாதுகாப்பும்-கான்சியஸ், உத்தரவாத முழுமையான வெற்றி


WhatsApp Online Chat !