సంస్కృతి

Shengxin మిషన్

బలమైన వ్యక్తులు శరీర నిర్మాణము, చైనా రెజువెనేషన్ అసిస్ట్

Shengxin విజన్

క్రీడలు ఆపరేటస్ ఆధారంగా పర్స్యూట్ ఆల్రౌండ్ ఛాంపియన్

Shengxin కోర్ విలువ

నిజాయితీ & సత్ప్రవర్తన ఆధారంగా ఉంటాయి, ఇన్నోవేషన్ ఇంజన్

Shengxin ఆత్మ

యునైట్ మరియు గలరు, బాధ్యత అప్ పడుతుంది సిద్ధమయ్యాయి

Shengxin వ్యాపార తత్వశాస్త్రం

, కాంపిటేటివ్ ఉత్పత్తులను తయారు పబ్లిక్ సర్వ్

Shengxin నాణ్యత ప్రిన్సిపల్

ఖచ్చితమైన & భద్రత-కాంశేఇస్, హామీ సంపూర్ణ విజయం


WhatsApp Online Chat !